Vind makkelijk en snel uw volgende vakantie

Onze huisregels

Algemeen parkreglement

Iedereen dient zich van het reglement op de hoogte te stellen en deze na te leven:

1. Alle gasten en bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en de
auto/motor op het parkeerterrein bij de ingang van het park te parkeren.

2. Bij noodgevallen dient u (telefonisch) contact op te nemen met de receptie.
Buiten de openingstijden is het telefoonnummer doorgeschakeld naar de
storingsdienst 0113-562260. toets 1. De storingsdienst is niet bereikbaar tussen 23:00 en 07:00.

3. Op bungalowpark Hof van Zeeland dient u stapvoets te rijden. De maximale snelheid is
10 km per uur. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan om het terrein te verlaten of
om van buiten het terrein naar uw parkeerplaats te rijden.

4. In niet alle bungalows zijn huisdieren toegestaan.
Op het park zijn huisdieren toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken en aangelijnd
zijn. Uitwerpselen behoren door de eigenaar van het huisdier te worden verwijderd. Het
uitlaten dient te gebeuren buiten het park. Indien uw hond zijn behoefte toch op het park
doet dient u dit te verwijderen. Hondenpoepzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.

5. Het is verboden vuur te steken op het terrein.

6. Rust is één van de belangrijkste aspecten van ons park. Tussen 22:00 uur ’s avonds en
08:00 uur ’s morgens is het niet toegestaan radio/tv en/of ander lawaai voort te brengen
dat voor de overige gasten hinder kan opleveren.

7. Het gebruik of dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste verboden.
De bewaking heeft toestemming van de directie om bij verdenking hiervan de betreffende
persoon hier over na te vragen.

8. Muziek is, buiten de tijden van nachtrust, toegestaan mits die niet hoorbaar is voor
andere gasten van het terrein.

9. Wij willen het park in het belang van iedereen graag ordelijk en netjes houden. Wij
vragen u vriendelijk doch dringend het park, inclusief uw eigen kavel, schoon en netjes te
houden. Uw afval dient u in de daarvoor bestemde ondergrondse containers te
deponeren. Er dient geen zichtbare vuilnis en/of glaswerk rond uw villa aanwezig te zijn.

10. Bij beschadiging van eigendommen van het recreatiepark dient u er rekening mee te
houden dat u aansprakelijk kunt worden gesteld.

11. De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of
beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten.

12. Het is niet toegestaan (party)tenten en campers te plaatsen bij de accomodatie.

13. Schotelantennes zijn niet toegestaan op het park.

14. Misbruik van de slagboom(kaart) kan resulteren in blokkeren van deze indien er:

  • harder wordt gereden dan 10 km/h
  • meerdere auto’s tegelijk door de slagboom rijden
  • niet op de daarvoor bestemde parkeerplaats voor uw bungalow wordt geparkeerd.

15. Grote auto’s en transportbussen mogen niet op de oprit bij de bungalow geparkeerd
worden. Deze kunnen op de algemene parkeerplaatsen op het park geparkeerd worden.

16. Het is niet toegestaan de bungalow te betreden anders dan via de hiervoor bestemde
wegen of paden.

17. Het beheer heeft het recht te allen tijde de bungalow te betreden en te controleren.

18. Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van
het terrein of hen de toegang ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigd
huursommen.

19. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Team Hof van Zeeland

Mijn ontdekkingstocht

Mijn ontdekkingstocht door Zeeland

Stuur mij mijn ontdekkingstocht