Vind makkelijk en snel uw volgende vakantie

Disclaimer

Alles over de aansprakelijkheid en copyright

Aansprakelijkheid

Vakantiepark Hof van Zeeland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie via deze site. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist is.

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken via info@hofvanzeeland.nl. Op die manier stelt u ons in staat om eventueel maatregelen te kunnen nemen. Vakantiepark Hof van Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van foutieve en/of afwijkende informatie op deze site.

Copyright 

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vakantiepark Hof van Zeeland is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Vakantiepark Hof van Zeeland acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Vakantiepark Hof van Zeeland-site gelinkte site.

Merken en portretrecht

Zonder schriftelijke toestemming van Vakantiepark Hof van Zeeland is het niet toegestaan gebruik te maken van onze merken en/of het gebruiken van het beeldmateriaal op deze website. Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Hyperlinks externe websites

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hof van Zeeland, welke geen eigendom zijn van Hof van Zeeland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hof van Zeeland. Hoewel Hof van Zeeland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hof van Zeeland worden onderhouden wordt afgewezen. Hof van Zeeland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Mijn ontdekkingstocht

Mijn ontdekkingstocht door Zeeland

Stuur mij mijn ontdekkingstocht